Flagi państw świata
Azja Wschodnia | flagi państw świata | Państwa bandery świata

Azja Wschodnia

Azja Wschodnia — region Azji, którego obszar i granice można określić w ujęciu geograficznym lub kulturowym. W ujęciu geograficznym i geo-politycznym obejmuje obszar o powierzchni około 12 000 000 km², czyli około 28 procent kontynentu Azji, obszar o około 15 procent większy niż obszar Europy. (wikipedia.org)Państwa bandery flagi wschodniej Azji

Ponad 1,5 mld ludzi, około 38% ludności Azji czyli blisko 23% wszystkich ludzi na świecie żyje w regionie geograficznym Azji Wschodniej. To ponad dwa razy więcej niż wynosi ludność Europy. Region jest jednym z największych na świecie obszarów gęsto zaludnionych, średnia gęstość zaludnienia wynosi 133 mieszkańców na kilometr kwadratowy i jest około trzy razy wyższa od średniej światowej, która wynosi 45 osób/km2, mimo tego że Mongolia ma najniższą gęstość zaludnienia spośród wszystkich niepodległych państw. Według podziału na regiony świata stosowanego przez ONZ pod względem zaludnienia zajmuje ona drugie miejsce, ustępując tylko Azji Południowej. (wikipedia.org)

Słowa kluczowe: lista krajów, flagi krajów na świecie, energetyka, Azja Wschodnia, flagi krajów, Informacje, Gospodarka, flagi narodowe, flaga, kraje świata, demografia, lista flag, informacje, bandera, państwa bandery, flagi, politika.