Flagi państw świata
Europa | flagi państw świata | Państwa bandery świata

Europa

Nazwa Europy wywodzi się z greckiego słowa Εὐρώπη (Europe) i zwykle poprzez łacińską formę Europa weszło do niemal wszystkich języków świata. Etymologia samego terminu Εὐρώπη jest niejasna: być może pochodzi ono od εὐρωπός (europos) – „łagodnie wznoszący się”, albo od asyryjskiego ereb, „zachód”. Inne teorie wywodzą pochodzenia nazwy od semickiego słowa oznaczającego „ciemny”. Używane jest też określenie Stary Kontynent. (wikipedia.org)


Flagi państwowe europa

Europa określana jest zwykle mianem kontynentu, co podkreśla jej odrębny od Azji charakter kulturowo-polityczny, jednak z geograficznego punktu widzenia określenie to jest nieścisłe. Niekiedy, także dla odróżnienia od Azji i przy zachowaniu tradycyjnej nazwy kontynent, Europę określa się (geologicznie poprawnym) mianem subkontynentu, tak jak Półwysep Indyjski. (wikipedia.org)

Słowa kluczowe: flagi narodowe, energetyka, państwa bandery, lista krajów, Gospodarka, demografia, flagi krajów na świecie, kraje świata, lista flag, flaga, Europa, flagi krajów, Informacje, informacje, flagi, bandera, politika.