Flagi państw świata

Flagi państw świata informacji i kraj

Flagi państw świata informacji i krajWitamy na stronie z narodowymi flagami. Oprócz flag znajdziecie tu informacje krajach jako obszaru, liczby ludności, PKB, najwyższe miejsce, zużycie energii, itp. strony utworzone przez maszynowego tłumaczenia z języka czeskiego, więc błędy Przepraszam, proszę.

Polska Czechy Słowacja Litwa
Polska Czechy Słowacja Litwa

Flaga jest płat tkaniny określonego kształtu i barwy (barw) przymocowywany do drzewca; może zawierać godła, symbole, wizerunki. Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa (flaga państwowa) lub organizacji, czasem również miast (flaga miejska) czy jednostek podziału administracyjnego, oddziału wojsk (sztandar), organizacji: politycznych, społecznych, kościelnych, sportowych, itd. Flagi są również używane jako środek przekazywania sygnałów wizualnych (np. flagi sygnałowe ułatwiające komunikację z wykorzystaniem alfabetu semaforowego), w tym również umownych (np. biała flaga parlamentariusza i kapitulacji) i kodowych (np. flagi sygnalizujące dostępność kąpieliska, flagi wyścigowe w sportach samochodowych, flagi Międzynarodowego Kodu Sygnałowego w żegludze). (cytat: wikipedia.org)

Łotwa Białoruś Ukraina Rosja
Łotwa Białoruś Ukraina Rosja
Niemcy Unia Europejska Finlandia Węgry
Niemcy Unia Europejska Finlandia Węgry

Państwa świata

Państwa świata – lista państw niepodległych oraz wykaz państw nieuznawanych, uszeregowane w kolejności alfabetycznej pod względem nazwy krótkiej (o ile taka istnieje). Użyte nazwy są formami zalecanymi przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (wikipedia.org)

Estonia Szwecja Stany Zjednoczone Brazylia
Estonia Szwecja Stany Zjednoczone Brazylia

Słowa kluczowe: państwa bandery, kraje świata, flaga, flagi krajów na świecie, lista krajów, lista flag, flagi, informacje, flagi narodowe, flagi krajów.